Az Tehlikeli İşletmelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği – Anadolu İsg

Türkiye iş kazaları ve sonuçları itibariyle AB ülkeleri arasında kötü bir sıralamaya sahip. Yılda ortalama 1400 kişinin hayatını kaybettiği iş kazalarının çoğunluğu tehlikeli veya çok tehlikeli olarak sınıflanan işlerde meydana geliyor. Peki iş kazalarını ve dolayısıyla iş güvenliğini sadece tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde dikkate almak çözüm için ne kadar yeterli ?

Kamu kurumlarında ve az tehlikeli iş yerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun 6’ncı ve 7’nci maddeleri yani işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 6495 sayılı kanunla 01.07.2016 tarihine ertelendi. Ancak ertelenen sadece iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma veya hizmet alma zorunluluğu idi. Risk analizi yapmak, acil durum planları hazırlamak, çalışanların eğitimi gibi konuların da ertelendiği düşünülmüş olacak ki bugün kamu kurumları ve az tehlikeli işyerlerinin çoğunda bu faaliyetler yapılmamış durumda.

Risk Değerlendirme Raporu

Her iş yerinde bazı tehlike ve riskler vardır. Az tehlikeli iş yerlerine “tehlikesiz” denmemesinin sebebi de bu az da olsa mevcut olan tehlikelerdir. Küçük bir ofiste bile onlarca ciddi tehlike bulunabilir. Bu nedenle ilk yapılması gereken faaliyet risk değerlendirme çalışması yaptırmaktır.

 


Her işyeri risk değerlendirme yapmalıdır.

Acil Durum Planları

Doğal afetler veya yangın, sel, hırsızlık, ani hastalıklar gibi acil durumlar her işyerinde hatta evlerimizde karşılaşabileceğimiz durumlardandır. Bazı acil durumlar, ofis çalışanlarını fabrika veya inşaat sahası gibi alanlarda çalışanlardan daha fazla etkileyebilir. Bir fabrikada bir çok kaçış yolu mevcut olup çalışanların tehlikelerden korunmaya çalışacağı geniş alanlar mevcuttur. Ofisler gibi dar ve giriş çıkışları sınırlı olan mekanlarda ise acil durumlar daha büyük panik oluşturur.

Bu gibi durumları önlemek amacıyla önceden acil durum planları yapmak, acil durumlarda görev yapacak gönüllü kişileri ilkyardım, yangın ve arama-kurtarma konusunda eğitmek gereklidir.

 

 

Sağlık Gözetimleri

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 15. maddesine göre çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmaları gereklidir. Bu sağlık gözetimi işe başlamadan önce ve iş başladıktan sonra belirli dönemlerde yapılmalıdır. Ayrıca iş değişikliği veya bir iş kazası sonrasında da yapılması gereklidir.

Sağlık gözetimlerinin en önemli faydası, bazen kişilerin kendilerinin de farkında olmadığı sağlık sorunları nedeniyle yapacakları işe uygun olmadıklarının veya diğer çalışanları da etkileyebilecek bazı bulaşıcı hastalıkların tespit edilmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İSG Kanunu’nun 17. maddesine göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması gereklidir. Bu eğitimler; işe başlamadan önce ve iş sırasında verilir.

Özellikle işe yeni başlayan her çalışana işyerindeki mevcut riskler, işyerinin iş güvenliği kuralları gibi genel bilgileri içeren bir eğitim verilmelidir. Bu eğitim o işyerinde isg açısından ne gibi tehlikelerin ve önlemlerin alındığını kavrama açısından çok önemlidir.

Bu eğitim haricinde, özellikle çalışanların yaptıkları işle ilgili veya günlük hayatta faydasını göreceği eğitimler planlanmalıdır. Bunlar bilgisayarla çalışma, ergonomi, genel ilkyardım, doğal afet bilinci, hijyen, mevsimsel hastalıklar gibi çeşitli konularda olabilir.

 

Dokümantasyon

Yapılan isg faaliyetleri kadar bu faaliyetler hakkında dokümanları saklamak da önemlidir. İş güvenliği ile ilgili tüm dokümanları, eğitim kayıtlarını ve diğer faaliyetleri düzenli bir şekilde tutmak ve bunlardan sorumlu bir kişi belirlemek gereklidir.

 

 

Genel olarak bu konulara dikkat edip faaliyette bulunmak, iş sağlığı ve güvenliği açısından bir kültür oluşturacağı gibi az tehlikeli işlerde çalışanların da bazı tehlikelere maruz kaldığını fark etmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanında işletmenin tehlikeli sınıftaki çalışma alanlarının kontrolü ve denetimi için de bu bilgilere hakim olmak önemlidir.

İş güvenliği ve yaşam güvenliği bir kültür olmalıdır. Evimizden başlayıp sokakta ve tüm çalışma alanlarında devam eden bir kültür.

Anadolu İsg Osgb olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanun Kapsamındaki bütün hizmetleri vermekteyiz..